23 Mayıs 2013 Perşembe

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

1)- Zamana Göre Sınıflandırma:
Tarihin çağ veya yüzyıllara bölünerek incelenmesidir.
Çağlara Göre: İlk Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Bilgi Çağı Tarihi
Yüzyıllara Göre; 15. yy Tarihi, 1. yy Tarihi, 13. yy Tarihi, gibi


2)- Mekana (Yer) Göre sınıflandırma:
Tarihi olayların yani tarihin bir coğrafyayla, bir bölgeyle, bir yerle sınırlandırılmasıdır.
Örnek: Türkiye Tarihi, Avrupa tarihi gibi.


3)- Konuya Göre Sınıflandırma:
Tarihin bir konuyla sınırlandırılmasıdır.
Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi

Tarihi Neden Sınıflandırıyoruz?
Tarihi Zamana, Mekâna ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi, öğretmeyi, araştırmayı kolaylaştırmaktır.

0 yorum :